Vores forretningsbetingelser

Læs mere herunder om vores salgs- og leveringsbetingelser og om de hensyn vi tager for at sikre privatlivets fred, både online og offline.

Salgs- og leveringsbetingelser

Priser

Fakturering af opgaver sker til listepriser, med mindre andet er aftalt. Der opkræves olietillæg, der reguleres hver måned, på alle transportopgaver.

På miljøopgaver opkræves desuden et trængselstillæg på 5%.

Ved bortskaffelse af affald faktureres et miljøregistreringstillæg på 45 kr. pr. faktura. Bortskaffelsen af affald følger dagspriserne.

Forsinkelse, bortkomst og skader

Alle transportopgaver udføres i henhold til cmr-lovens bestemmelser, der begrænser vores ansvar ved bortkomst og beskadigelse af godset til SDR 8,33 pr. kg bruttovægt, og for forsinkelse maksimalt fragtbeløbet.

For lageropgaver gælder NSAB 2000, hvorefter ansvar er begrænset i henhold til ovenstående dog kan den samlede erstatning ikke overstige 500.000 SDR for hele vort lager.

Ansvaret for kranløft er omfattet af cmr-loven, jfr. ovenfor. Ved kranløft der ikke sker i tilknytning til transport, er der en maksimal forsikringsdækning på 1,5 mio. kr. og ansvaret kan ikke overstige dette beløb.

Forældelse af krav sker efter 1 år. Reklamation ved synlige skader skal ske straks og ved ikke-synlige skader inden 7 dage.

Panteret efter NSAB § 14 omfatter såvel aktuelle som tidligere krav.

Modregning i krav på fragt kan ikke finde sted.

 

Lidt om privatlivets fred

Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til nedenstående.

Dokumenthotellet overholder de nationale love om databeskyttelse, der kontrollerer indsamling og brug af personlige data.

Dit navn, din e-mail-adresse og din postadresse kan muligvis blive overdraget til tredjepart, så vi kan behandle dine ordrer og opfylde dine forespørgsler. Sådanne data vil ellers kun blive brugt til at følge op på salgs- og produktudvikling.

Vi bruger logdata på webserveren til at udarbejde statistikker og måle aktiviteten på webstedet til gavn for brugerne af dokumenthotellet.dk. Vi deler muligvis disse data med tredjepart for at foretage analyse eller for at være i stand til at vedligeholde og forbedre dette websted og vore services her.

Hvis du besøger virksomhedens Facebook-sider, indsamler og behandler vi og Facebook i fællesskab dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for dig eller andre potentielle kunder, at besvare henvendelser og lignende beslægtede formål. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Vi deler ikke hverken personlig data eller andre data i andre tilfælde end de ovenfornævnte.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.

Cookies

Når du bevæger dig rundt på poulschou.dk, gemmer vi nogle oplysninger på din computer i form af en “cookie”. Den gemte cookie gør det muligt for os at skræddersy vores websted, så det bedre svarer til dine interesser og præferencer.

”Cookies” er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Du kan naturligvis indstille din computer til at blokere for cookies. Men det betyder, at vi ikke kan garantere, at alle områder på vores websted fungerer, som det var hensigten.

Dokumenthotellet kan til enhver tid justere vilkårene i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os (klik her)

Bliv kontaktet og få en uforpligtende rådgivning

Professionel og sikker makulering

Vi tilbyder makulering af fortrolige dokumenter, harddiske m.m. på stedet. Lad os forklare, hvordan du kan få makuleret dine materialer uden at skulle bekymre dig om sikkerheden.

Professionel håndtering og opbevaring af dokumenter

Dokumenthotellet er sikker håndtering af dokumenter for den arkivbelastede del af erhvervslivet samt den offentlige sektor. Vi arkiverer og beskytter vore kunders dokumenter og øger værdien gennem forbedret tilgængelighed.